Vedenie hlavného mesta rozmýšľa o ukončení nájmu HC Slovana na štadióne

Vedenie hlavného mesta rozmýšľa o ukončení nájmu HC Slovana na štadióne

BRATISLAVA / Dlh HC Slovan za nájomné, zmluvné pokuty a úroky z omeškania voči mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ) sa ku dňu 19.02.2019 vyšplhal na takmer 1 milión eur. Nové vedenie mesta sa preto musí zaoberať otázkou, ako ďalej s využívaním priestorov zimného štadióna. V hre je aj ukončenie nájmu s HC Slovan a využitie priestorov na iné podujatia.

Spoločnosť HC SLOVAN Bratislava a. s. dlhuje za nájomné, služby spojené s nájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania mestskej organizácii STaRZ ku dňu 19.02.209 sumu 978 069,75 Eur. Nakoľko dlžník ani po viacnásobných upozorneniach neuhrádzal svoje záväzky ani čiastočne STaRZ pristúpil k vymáhaniu dlhu súdnou cestou. Od februára roku 2018 do súčasnosti STaRZ predložil na súd celkovo 4 žaloby.

"Každodenne komunikujeme so zástupcami HC SLOVAN Bratislava a. s. vo veci úhrady záväzkov voči STaRZu. Upozorňujeme ich na to, že ekonomická situácia, v ktorej sa momentálne STaRZ nachádza, a kvôli ktorej nemá dostatok prostriedkov na vlastné fungovanie, si v blízkej budúcnosti môže vyžiadať opatrenia, ktorých výsledkom bude obmedzenie prevádzky Zimného štadióna O. Nepelu a obmedzenie možností jeho využitia zo strany HC SLOVAN. Napriek tomu, že sme boli ochotní hľadať mimosúdne možnosti riešenia úhrady dlhu HC SLOVAN, postoj zástupcov akciovej spoločnosti nás núti k súdnemu vymáhaniu,“ vyjadril sa riaditeľ STaRZu, Peter Vojtko.

Je potrebné pripustiť aj možnosť, že aktuálna hospodárska a majetková situácia žalovaného neumožňuje uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky žalobcu. Nové vedenie hlavného mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom v súčinnosti s mestskou organizáciou STaRZ preto pripravuje sériu alternatívnych opatrení týkajúcich sa budúcnosti prenájmu a spôsobu využitia zimného štadióna. V prípade, že HC Slovan v najbližšom období, ale najneskôr do začiatku novej hokejovej sezóny svoj dlh neuhradí, jednou z možností je aj ukončenie všetkých nájomných zmlúv s HC Slovan a využitie priestorov na iné kultúrne a športové podujatia. Mesto sa však chce usilovať, aby sa situácia nijako nedotkla detí a mladých ľudí, ktorí na štadióne pravidelne športujú a učia sa hrať hokej v niektorom z 11 detských, resp. mládežníckych tímov.

1. Nájomné Slovan: 850 – 900-tis. Eur/ rok bez DPH, suma za nájom sa odvíja od počtu zápasov; za rok 2018 suma predstavovala čiastku 825 894,59 Eur bez DPH (961 230, 19 s DPH)

 2. Za nájom bufetov je platnosť zmlúv do roku 2021 (10 rokov), za nájom iných priestorov je platnosť zmlúv do roku 2031 (20 rokov).

3. Všetky štyri žaloby sú na súde kvôli nedodržaniu zmluvných podmienok: nájomné, služby spojené s nájomným, zmluvné pokuty, úroky z omeškania a neschopnosť hoci čiastočne uhrádzať dlžné čiastky

"HC SLOVAN Bratislava si je vedomý svojich záväzkov voči hlavnému mestu za užívanie Zimného štadióna Ondreja Nepelu a aj v týchto dňoch intenzívne pracuje na ich vyrovnaní. Od začiatku pôsobenia klubu v tejto aréne, či už po jej modernizácii v roku 2011, alebo ešte pred rokom 2009, HC SLOVAN svoje záväzky voči vlastníkovi arény vždy vyrovnal. Len od roku 2011 Slovan zaplatil do rozpočtu mesta niekoľko miliónov eur.  So zástupcami mesta a samosprávy zástupcovia HC SLOVAN Bratislava komunikujú o svojom záväzku voči mestu. Zároveň HC SLOVAN Bratislava oceňuje doterajšiu ústretovosť a trpezlivosť vedenia samosprávy hlavného mesta pri nachádzaní riešenia ohľadom postupného splácania záväzkov. Hokejový klub HC SLOVAN Bratislava  pripravuje na budúci týždeň tlačovú konferenciu klubu, termín TK bude upresnený v najbližších dňoch, kde sa bude venovať aj tejto téme," píše sa v stanovisku HC Slovana. 

Zdroj: noviny.sk/Magistrát hlavného mesta

Mohlo by vás zaujímať

TV Program

21:40 9-1-1
22:35 NAJHĽADANEJŠÍ
23:35 Vražedné čísla III.
20:25 Matky na žúrke
22:15 Machete
00:25 Profesionáli
21:00 Dr. House II.
22:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IX.
23:00 Vraždy, ktoré šokovali XXIV.
21:35 Krtko
22:05 Kúzlovanie
22:15 Medzi nami zvieratkami
20:15 FILM TÝDNE: Světlo mezi oceány
22:35 Kolonie
00:20 Poznáš muže svých snů