Oldrich
3.12.2022
Corgoň liga tento víkend ešte nebude
Zdielať na
Futbal

Corgoň liga tento víkend ešte nebude

ÚLK na zasadnutí prezídia zastavila štart Corgoň ligy a I. ligy

V piatok 9. júla sa v sídle Únie ligových klubov (ÚLK) zišli predstavitelia corgoňligových a prvoligových futbalových klubov na zasadnutí Prezídia ÚLK pred začiatkom súťažného ročníka 2010/2011. Prezident ÚLK Karol Belaník informoval 22 prítomných členov najvyššieho orgánu Únie ligových klubov o výsledkoch práce a fungovania ÚLK v prvom roku činnosti a predložil návrh rozpočtu inštitúcie na obdobie 2010/2011, ktorý Prezídium schválilo.
      Vo svojom uznesení Prezídium ÚLK schválilo odloženie začiatku súťažného ročníka CL a I. ligy 2010/2011 až do vyrovnania finančných prostriedkov za marketingové a TV práva Corgoň ligy 2009/2010 zo strany SFZ a podpisu samostatných zmlúv týkajúcich sa marketingových a TV práv súťaží CL a I.L medzi SFZ, ÚLK a UFA Sports. Prezídium riadiaceho orgánu dvoch najvyšších republikových súťaží oficiálne prijalo za riadnych členov Únie ligových klubov futbalové kluby FK Bodva Moldava nad Bodvou, ŠK SFM Senec a FC Petržalka 1898. Ďalej členovia Prezídia ÚLK zobrali na vedomie „Vyhodnotenie súťažného ročníka CL a I.L 2009/2010“, „Návrh zásad koncepcie rozvoja futbalu v rámci pôsobenia ÚLK“ a tiež informáciu k Záväzným prihláškam klubov do oboch súťaží nadchádzajúceho súťažného ročníka, do ktorých sa prihlásili všetky kluby oprávnené k štartu v príslušných súťažiach v riadnom termíne a splnili potrebné náležitosti.

Zároveň prítomní predstavitelia členských klubov ÚLK schválili kompletné vyžrebovanie a hracie časy Corgoň ligy a I. ligy vrátane termínovej listiny na jesennú časť sezóny 2010/2011.  Riaditelia príslušných súťaží, páni Dedík a Keketi, oboznámili členov Prezídia ÚLK s pokynmi a informáciami pre jesennú časť dvoch najvyšších republikových súťaží a taktiež so zmenami v Rozpise republikových súťaží 2010/2011, ktorý schválil Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 7.7.2010. Záverom sa Prezídium ÚLK zaoberalo dôležitými otázkami spolupráce so SFZ a jeho marketingovým partnerom UFA Sports Slovakia v oblasti komercionalizácie marketingových a TV práv Corgoň ligy.

Súvisiace články