Oblačno
Bratislava
Andrej, Ondrej
30.11.2022
Nitra s pokutou 1000 eur, Trnavu vyriešia vo štvrtok
Zdielať na
Futbal

Nitra s pokutou 1000 eur, Trnavu vyriešia vo štvrtok

Zdroj: TASR

Za všetko môže svetlica

Nitra dostala finančnú pokutu 1000 eur za nedostatočnú usporiadateľskú službu (nezabránenie vnesenia a používania pyrotechnických výrobkov) a vulgárne výrazy. Trnava konkrétny trest ešte nedostala, DK ale iniciovala disciplinárne konanie voči Spartaku na najbližšie zasadanie vo štvrtok 14. mája prizvala štatutárneho zástupcu klubu, manažéra pre bezpečnosť a aj hlavného usporiadateľa zápasu.

Už v pondelok výkonný výbor Únie ligových klubov Slovenska (ÚLK) rozhodol, že zápas, ktorý 9. mája hlavný rozhodca Pavol Šipoš definitívne ukončil v 31. minúte, sa bude od začiatku opakovať 20. mája bez divákov (14.00 hod). Duel 28. kola sa stal vôbec prvým, ktorý rozhodca po dohovore s delegátom zápasu ukončil pre vhodené svetlice. Šipoš verdiktom naplnil sprísnené posudzovanie smernice výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a príslušných komisií SFZ, ktoré nasledovali po prípadoch hádzania delobuchov a svetlíc v Zlatých Moravciach a na Slovane.

Zo sektora trnavských divákov vleteli na ihrisko spolu tri svetlice. Šipoš zápas prvýkrát prerušil v 13. minúte po vhodení druhej svetlice, nehralo sa 40 minút, divákov upozorňoval aj kapitán Spartaka Peter Doležaj. Napokon sa v súboji pokračovalo, ale iba do opätovného vhodenia nežiaduceho predmetu, po ktorom arbiter duel okamžite a definitívne ukončil.

DK SFZ vzala na vedomie rozhodnutie ÚLK o odohraní stretnutia v náhradnom termíne a bez diváckej účasti. Pre zabezpečenie nerušeného priebehu stretnutia DK stanovila obom klubom okrem záväzných povinností aj tieto podmienky:

1. stretnutia sa môžu zúčastniť okrem zápasových funkcionárov:
a) vedenie hosťujúceho mužstva
b) akreditovaní zástupcovia médií v rozsahu uvedenom klubom
c) funkcionári SFZ s predloženým služobným preukazom vydaným SFZ
d) funkcionári a nimi určené osoby podľa osobitného záznamu predloženého manažérovi pre bezpečnosť a to max. do počtu 30 osôb a každého družstva s osobitným umiestnením do vybraných a sledovaných priestorov
2.) usporiadajúci klub určí priestory povoleným účastníkom a zabezpečí nerušený priebeh stretnutia a bezpečnosť prítomných na stretnutí
3) FC Spartak Trnava uhradí usporiadajúcemu klubu náklady prípadne vzniknutú škodu v súvislostí s prerušeným stretnutím a stretnutím v novom termíne v preukázanom a vzájomne odsúhlasenom rozsahu